Elektródy a uhol zvárania

Aké informácie by ste mali mať, ak budete na svoju prácu potrebovať elektródy

Posted by

Elektródy sú v nejednej literatúra označované aj ako prídavný materiál pri zváraní. Ten je do obchodov zameraných na zváračskú techniku dodávaný rôznymi výrobcami, pričom každý z nich preferuje vlastné označovanie elektród. Orientácia medzi nimi nemusí byť pre menej skúseného zvárača vôbec jednoduchá a jedným zo základných spôsobov označovania elektród môže byť pomocou farebného rozlíšenia. Pozor však na skutočnosť, že množstvo výrobcov nerešpektuje spoločnú európske normu pre oblasť zváracej techniky, a tak farebné označenie jednej elektródy od konkrétneho výrobcu, môže iný výrobca označovať úplne inou farbou alebo kódom.

Pomôžeme vám vybrať elektródy podľa zváraného materiálu 

Elektródy a proces sušenia
Funkcia elektród pri zváraní

V praxi platí, že každý zo zváraných materiálov si vyžaduje iný typ elektród a ich výber je do značnej miery ovplyvňovaný vlastnosťami materiálu a polohou zvárania. V prípade kamenného obchodu nájdete všetky potrebné informácia na obale a tiež vám ochotne poradí personál a pri internetovom nákupe sú tieto informácie uvedené v popise konkrétneho produktu. Spoj, ako výsledok procesu zvárania, by sa mal čo možno najviac priblížiť ku konkrétnym charakteristikám základného materiálu. Pokiaľ počas zvárania využívate zvárací transformátor, tak ideálnym typom elektród budú pre vás tie s kyslým alebo rutilovým obalom. Ak sa však rozhodnete pre invertor alebo zvárací usmerňovač, potom máte pri výbere prídavného materiálu voľné ruky a viete si prakticky zvoliť akýkoľvek typ elektród. Medzi najrozšírenejšie typy patria v tomto smere tie s rutilovým, bázickým, špeciálnym alebo kyslým obalom. Rozdiel medzi spomínanými typmi je v tom, na ktorý z pólov sa prikladajú. Bázický obal je pripojený s kladným pólom a rutilový či kyslý obal na záporný z dvojice pólov. Okrajovo sa pozrieme i na proces sušenia elektród a v tomto smere o niečo viac vyniká bázický obal, ktorý dokáže prijať väčší objem vlhkosti. Proces sušenia by mal plne rešpektovať predpísaný spôsob, pričom v prvej hodine je potrebné zabezpečiť teplotu v rozpätí 100 až 120 °C a v ďalších dvoch hodinách teplotu v rozpätí 300 až 330 °C. Ďalšie druhy obaľovacieho materiálu nie sú až tak citlivé na vplyv vlhkosti, vďaka čomu prebieha sušenie kratšie a pri nižších teplotách. Kvalitné zváracie elektródy nájdete na internetovej stránke https://www.interweld.sk/.