Dôsledné kladenie zámkovej dlažby

Ako na kladenie zámkovej dlažby?

Posted by

To, aká bude stabilná vaša zámková dlažba, nezávisí len od kvality materiálu, ale v rovnakej miere aj od kvality jej uloženia. Kladenie zámkovej dlažby nie je príliš náročná práca, ale, vyžaduje si určitú mieru zručností a praxe. Pri stavbe, či rekonštrukcii sa pokládka dlažby robí až po dokončení všetkých prác na dome, či v jeho okolí, aby sa predišlo k jej znehodnoteniu.

Kladenie zámkovej dlažby, krok po kroku

Kladenie zámkovej dlažby má svoj priebeh
Postup pri kladení zámkovej dlažby

V prvom rade je potrebné vyznačiť si priebeh chodníka pre kladenie zámkovej dlažby. K ohraničeniu cesty sú vhodné trávnikové kamenné obruby alebo dlažbové kocky. Tie sa položia v pozdĺžnom smere. Okraj s priečne položenými hranami môžete použiť aj ako dizajnový prvok.. Po celej trase vykopte zeminu až do hĺbky cca 30 cm. Podklad sa ukladá v tzv. mrazuvzdornej vrstve na vopred zhutnený základ a mal by sa pri zhotovovaní chrániť pred mrazom.  Hrúbka podkladu závisí okrem základu (prírodnej pôdy) predovšetkým tiež od pôsobenia mrazu a očakávaného dopravného zaťažená. Pre spevnenie chodníkov alebo povrchov v súkromnej sfére má hrúbka cca 20 cm všeobecne dostatočnú nosnú kapacitu. Keď povrch zatuhne a obrubníky sú pevne zasadené, dajte na kamennú drvinu cca 5 cm vrstvu piesku, jemného štrku alebo zmes piesku s jemným štrkom a sťahovacou latou vytvorte rovnú plochu, ktorá bude pre dlažbu slúžiť ako lôžko. Zohľadnite pritom, že celková výška sa po udupaní dlažby zníži o cca 1 cm. Zámkovú dlažbu položte so škárami s hrúbkou 3 až 5 mm. Ešte pred udupaním vyplňte škáry jemným a suchým pieskom. Vhodný je kremenný piesok, ktorý diagonálne rozmiestnite metlou do škár vydláždenej plochy. Keď budú škáry vyplnené, zvyšok pozametajte. Nakoniec ešte všetko spevnite vibračnou doskou s gumovou podložkou, aby sa odstránili výškové rozdiely dlažbových kociek. Potom škáry ešte raz vyplňte.

Základné pravidlo pri kladení zámkovej dlažby

Vždy by ste mali klásť dlaždice zmiešané z cca 3 paliet. Je to jediný spôsob, ako sa vyhnúť výrazným rozdielom vo farbe, pretože na základe ich prírodnej suroviny zostanú dlažbové prvky prírodným produktom a tým prirodzene podliehajú určitým zmenám vo farbe. Odtiene aj pri jednofarebných povrchoch vplývajú na oživenie plochy.