Podnikatelsky plan vypracovanie v požadovanom termíne

Ako spracovať rýchlo, jednoducho a kvalitne podnikateľský plán?

Posted by

Začínate s podnikaním a banky žiadajú od vás k nahliadnutiu podnikateľský plán? Nemajte strach, podnikateľský plán vypracovanie nie je vôbec nič hrôzostrašné čoho by ste sa mali obávať a za dodržaní pár podmienok jeho tvorba nie je ani nijak náročná. Podnikatelsky plan vypracovanie neslúži ale len bankám, slúži ja vám, pretože vám ukazuje ako bude vaše podnikanie vyzerať prvé mesiace…

Čo by mal podnikateľský plán obsahovať?

Podnikatelsky plan vypracovanie pre živnostníkov
Náležitosti vypracovania podnikateľského plánu

Pred tým, než začnete pracovať na podnikateľskom pláne je dôležité si stanoviť vašu víziu a váš cieľ. Keď si stanovíte tieto dve veličiny, bude sa vám lepšie orientovať v tom, čo vlastne chcete dosiahnuť a ako to chcete dosiahnuť. Podnikateľský plán vypracovanie sa skladá z spravidla z troch častí, kde v prvej časti, teda v tej úvodnej sa venujete základným popisným veciam, teda kto ste, čo chcete, vaše ciele, vízie, predmet podnikania a podobne. V tejto časti jednoducho povedané len opisujete váš budúci podnik. Druhou časťou podnikateľského plánu je časť, v ktorej sa venujete už analýze trhu, teda ide o časť analytickú. Analyzujete aké máte možnosti, popisujete váš produkt, príp. službu, analyzujete potencionálnych zákazníkov a potenciálnych dodávateľov, analyzujete svoju konkurenciu, analyzujete svoje silné a slabé stránky, svoje príležitosti, príp. hrozby. Ďalšou časťou je časť ekonomická, kde je dobré spracovať predpokladané príjmy a výdavky, výnosy a náklady, výsledovku, finančnú závierku a podobne. Prízvukujeme, ide iba o predpokladané ekonomické ukazovatele, teda o ukazovatele, ktoré majú vám a banke ukázať ako by to s vašim podnikom mohlo vyzerať prvý, druhý a až tretí rok.

Čo je dôležité pri podnikateľskom pláne?

Veľmi dôležitým prvkom každého podnikateľského plánu je jeho kvalita. Pri podnikateľskom pláne tzv. „omáčky“ nehrajú žiadnu rolu, k tomu aby ste oslovili investora, banku, príp. budúceho zákazníka je nevyhnutné venovať sa faktom. Z tohto dôvodu musí byť podnikateľský plán vypracovanie veľmi dôležité.  Čím kvalitnejší podnikateľský plán budete mať, tým kvalitnejší bude váš biznis v začiatkoch vášho podnikania. Kvalitná príprava podnikateľského plánu vám ukáže svetlé, aj tmavé momenty vášho podniku, ale hlavne pripraví vás na neočakávané záležitosti. V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac o svete biznisu, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://marekstraka.com/, kde nájdete kvalitné informácie, rady a tipy k úspešnému biznisu.