Crowdfunding má svoje zásady

Kolektívne financovanie, či kolektívna podpora?

Posted by

Ak by sme preložili pojem kolektívne financovanie, či podpora, postupnými krokmi by sme sa dostali k názvu crowdfunding. Pri tomto pojme sa zastavíme v tomto článku, hovoríme teda o kolektívnom financovaní, ktoré bližšie vysvetlíme v ďalšej časti článku. Tento spôsob financovania sa na Slovensku už pomaličky začína využívať, je už známy, avšak nie až tak ako v iných krajinách, ktoré crowdfunding využívajú masovo. Účelom tohto článku je priblížiť čitateľom, čo to vlastne crowdfunding vlastne je a aké jeho formy poznáme.

Čo to crowdfunding je?

Crowdfunding a jeho zásady
Podstata a význam pojmu crowdfunding

Veľmi zjednodušene a polopatisticky povedané je crowdfunding spôsob, ktorým sa získavajú finančné prostriedky a to od veľkej skupiny zúčastnených osôb, za jedným zmysluplným účelom, kde za svoj príspevok tieto osoby očakávajú odmenu. Ide vlastne o spôsob získavania kapitálu a to zbierkovým spôsobom, ktorý sa využíva najmä v treťom sektore, ktorý tvoria občianske združenia, nadácie a podobne. Ak si neviete dobre predstaviť, ako crowdfunding funguje, môžeme si to vysvetliť na príklade. Predstavte si nadáciu, ktorá sa špecializuje aj na financovanie veľký, či menších projektov. Nadácia, chce podporiť nejaký projekt, prostredníctvom crowdfundingu sa vytvorí zbierka a to tým, že kvôli tomu projektu spojí veľké množstvo ľudí, ktorí budú na túto zbierku na projekt prispievať. Túto myšlienku bude nadácia šíriť cez kampaň, ktorá je neoddeliteľná pre crowdfunding. Takto funguje crowdfunding.

Formy kolektívneho financovania

Tým, že crowdfunding sa dá použiť a „ušiť“ na viaceré formy podpory a na viaceré formy zbierok, môžeme ho rozdeliť do foriem využitia, ktorými sú napríklad charitatívny crowdfunding, ktorý funguje na princípe darov, a tým, že je charitatívny, nejde o žiadnu protihodnotu pre toho, kto finančné prostriedky daroval. Potom poznáme crowdfunding na báze odmeny a predpredaju, ktorý je založený na protislužbe, teda, ak projekt podporíte, dostanete naspäť nejaký darček, vo forme tovaru alebo služby. Ďalšou formou je podielový crowdfunding, teda ľudia investujú a zároveň potom aj podielovo z investovania profitujú. Crowdfunding môže byť aj pôžičkový. Ak vás tento článok zaujal a máte sa chuť zistiť čo to crowdfunding je podrobnejšie, prípadne máte chuť sa vzdelávať v iných zaujímavých témach, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://printtalk.sk/, kde nájdete veľké množstvo zaujímavých tém, teda široké spektrum zaujímavostí.