Profesionálne odvodnenie pozemku

Odvodnenie pozemku nesmiete v žiadnom prípade podceňovať

Posted by

V súčasnej dobe potreba samostatného bývania neustále narastá. Veľa ľudí s cieľom osamostatniť a sa snažia nájsť si aspoň malý pozemok na stavbu svojho vysnívaného domčeka alebo chaty. Veľa krát sú predávané pozemky, ktoré sú v blízkosti vodných plôch, čo môže mať za následok problémy s podzemnou vodu. Alebo sú odvodňované močariská a na nich sa následne stavia. V prípade akéhokoľvek náznaku tohto problému, je nevyhnutné ho okamžite riešiť ešte pred plánovanou výstavbou. Inak sa problém bude len prehlbovať a stavba sa stane neobývateľnou a nepredajnou. O to horšie, že investície na odvodnenie stavby vysoko presiahnu tie, ktoré by boli investované na odvodnenie pozemku.

Pozemná nie je podzemná

Odborné odvodnenie pozemku
Ako správne postupovať pri odvodnení pozemku?

V prvom rade si treba uvedomiť rozdiel medzi pozemnou a podzemnou vodou. Pozemná voda je dažďová voda. Bojovať s touto vodou je jednoduchšie ale ani to netreba podceňovať. Problémy s dažďovou vodou nastanú pri prívalových dažďoch, ak je dom postavený pod svahom. V prípade roviny voda jednoducho vsiakne do zeme. V hlbších vrstvách pôdy sa podzemná voda nachádza bežne. Problémom je, ak sa objaví pri výkope základov. V tomto prípade, pri nezabezpečení potrebných opatrení bude voda postupne nasiakať do stavebného materiálu a postupne znehodnotí celú stavbu. Pri narazení na podzemnú vodu je potrebné prizvať odborníka – teda projektanta alebo stavebný dozor. Odvodnenie pozemku je stavebný zásah do pôdy a v tomto prípade podlieha minimálne ohlasovacej povinnosti na stavebnom úrade, pri väčšom zásahu stavebnému povoleniu. Odvodnenie pozemku pri strmom svahu a ochranu pred dažďovou vodu zväčša poskytne vytvorenie rýh s presne určenou hĺbkou a šírkou. Tá sa vystelie geotextíliou a vyloží drenážnou rúrou. Pri podzemnej vode je to oveľa zložitejšie. Po vykonaných úpravách projektant v tomto prípade pravdepodobne nebude odporúčať výstavbu pivnice ani podzemnej garáže. Je mimoriadne dôležité, tieto odporúčania a rady akceptovať. V opačnom prípade by a mohlo stať, že podzemná voda poškodí celý dom a to tým, že múry nasiaknu vodou a omietka či maľovka sa bude postupne olupovať a budú vznikať plesne. Viac informácií o odvodnení pozemku sa dozviete po navštívení nasledujúcej stránky: https://www.zemne-vyskove.sk/.