Podnikateľský plán a jeho prezentácia

Podnikateľský zámer – akých chýb by ste sa mali vyvarovať pri jeho tvorbe?

Posted by

O tom, čo podnikateľský zámer vlastne je, nájdete na internete množstvo informácií. Ide v podstate o plán, v ktorom podnikateľ predstaví celé svoje podnikanie vrátane cieľov, stratégií, marketingu a vízií do budúcnosti. Všetky informácie by mali byť niečím podložené (prieskumy a podobne). Dôležitou súčasťou podnikateľského plánu sú takisto financie. Bez nich totiž rozvoj podnikania nie je možný. Poďte sa spoločne s nami pozrieť, akých chýb sa dopúšťajú podnikatelia pri tvorbe podnikateľského zámeru. 

Kvalitné vstupy sú základom

Podnikateľský zámer s dobrým nápadom
Základ podnikateľského zámeru

Presne tak. Kvalita vstupov sa tu dá chápať ako kvalita informácií, ktoré sa v podnikateľskom zámere nachádzajú. Čím sú presnejšie a merateľnejšie, tým viac bude plán zodpovedať budúcej realite. Mnoho začínajúcich podnikateľov už však pri tomto bode robí chybu. V snahe ohúriť banku či investora sa oprie o nereálne čísla, ktoré nie je možné v nijakom prípade naplniť. Najčastejšie vyskytujúcou sa chybou býva nadhodnotenie budúcich tržieb či výnosov alebo zanedbanie niektorých nákladov. V konečnom dôsledku tak investor alebo banka vstupujú do oveľa väčšieho rizika. Nakoniec tým uškodí podnikateľ aj sebe, pretože sa mu podnikateľský plán v žiadnom prípade nedarí napĺňať.

Nezabudnite, komu by mal podnikateľský zámer slúžiť

Aj keď mnohí podnikatelia vnímajú podnikateľský plán ako zbytočnosť, ktorú je však aj tak nutné vypracovať, aby získali peniaze od banky alebo investora. Takéto vnímanie je ale chybné. Podnikateľ by ho mal vypracovať v prvom rade sám pre seba. Ako inak dokáže zhodnotiť, či bude jeho podnikanie rentabilné? Ako inak zistí, ako sa mu bude dariť za pár rokov? Ako inak zistí, či je o jeho podnikanie vlastne záujem? Podnikateľský zámer je teda niečo, čo by mal podnikateľ vypracovať na základe reálnych podkladov. Môže zistiť, že sa mu jeho plán neoplatí realizovať a ušetrí si tak nielen kopu času, ale hlavne peňazí. Podnikateľský plán už pomohol mnohým podnikateľom a je potrebné podotknúť, že jeho zanedbanie sa nevypláca. Podnikanie nie je statické. Neustále sa mení a to, čo platí dnes, zajtra už nemusí. Avšak aj to je súčasťou podnikateľského zámeru. O tom, čo podnikateľský plán je, ako ho vypracovať a čo by v ňom nemalo chýbať, sa viac dozviete na webovej stránke https://marekstraka.com/.