Kvalitný prúdový chránič zapojenie

Prúdový chránič zapojenie – práca pre skúseného elektrikára

Posted by

Elektrická energia je v dnešnej dobe nepostrádateľná. Bez nej sa už nevieme zaobísť tak povediac ani chvíľku. Je súčasťou každej nehnuteľnosti. A nemyslia sa tým len rodinné domy a podnikateľské subjekty. Elektrickú energia je zavedená aj v rôznych hospodárskych budovách, garážach a podobne. Napojenie na elektrickú energiu je štandardné v každej nehnuteľnosti – hlavná prípojka, elektromerový rozvádzač a domový rozvádzač. Domový rozvádzač alebo inak rozvodná skriňa je umiestnená z vonkajšej strany domu alebo vo vnútri. Vo väčšine starších domov je umiestnená nad dverami, v súčasných novostavbách je umiestnená spolu s vodoinštaláciami, kotlom na vykurovanie a teplú vodu v technickej miestnosti. Staršie domové rozvádzače obsahovali klasické poistky. V súčasnej dobe už novšie obsahujú ističe, ktoré po odstránení skratu stačí jednoducho nahodiť. Rozvodnú skriňu navrhuje projektant a následne ju zostavuje skúsený elektrikár. Súčasťou nových rozvodových skríň je aj prúdový chránič. Je to zariadenie, ktoré slúži na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom a požiarom. Najpoužívanejšie sú riešené na DIN lištu, ktoré pripomínajú ističe. Prúdový chránič zapojenie môže riešiť výlučne skúsený elektrikár s potrebnými znalosťami a skúsenosťami.

Ako prúdový chránič funguje

Prúdový chránič zapojenie - obráťte sa na odborníka
Pri zapojení prúdového chrániča dbajte na správny postup

Domový rozvádzač je zariadenie, do ktorého môžu zasahovať obyvatelia domu, respektíve skúsený elektrikár, zatiaľ čo do hlavnej prípojky a elektromerového rozvádzača výlučne zamestnanci distribučnej siete. Pri rekonštrukcii elektrickej inštalácie je dôležité riešiť prúdový chránič v každej rozvodnej skrini. Mnohí ľudia považujú jeho zapojenie za zbytočnú investíciu, ktorá predraží celý systém. Prúdový chránič zapojenie síce nedokáže zabrániť každému úrazu elektrickým prúdom ale minimalizuje jeho účinky. A ako vlastne funguje? Prúdový chránič sleduje množstvo elektrického prúdu pretekajúceho cez fázový vodič do jednotlivých spotrebičov a zároveň aj množstvo prúdu, ktorý sa vracia späť. Ak chránič zistí že sa všetok prúd nevracia, čo znamená, že jeho časť prechádza ľudským telom alebo iným objektom a môže spôsobiť úraz alebo požiar, preruší obvod. Prúdový chránič zapojenie, rovnako ako zapojenie celej rozvodovej skrine, môže vykonávať len oprávnená osoba, teda elektrikár s potrebnými skúsenosťami a vedomosťami. Inak by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu zdravia či majetku. Ak hľadáte takéhoto elektrikára, navštívte nasledujúcu internetovú stránku a získate viac informácií: https://www.i-elektrikar.sk/.