Súkromná gynekológia Bratislava pre mladé aj staršie ženy

Súkromná gynekológia Bratislava a kedy je vhodná návšteva

Posted by

Každá žena by dnes mala byť natoľko uvedomelá, aby svoje sexuálne zdravie nezanedbala a navštívila tak súkromnú gynekológiu v Bratislave. Frekvencia všeobecných a rutinných gynekologických vyšetrení je minimálne raz za rok a súkromná gynekológia Bratislava ich realizuje ako preventívne prehliadky. Samozrejme existujú aj iné ako preventívne návštevy a medzi tie môžeme napríklad zaradiť prehliadky počas tehotenstva. Naopak obdobím vyslovene nevhodným na návštevu súkromnej gynekológie v Bratislave sú dni počas menštruácie.  

Súkromná gynekológia Bratislava a kedy je vyšetrenie viac než potrebné 

Súkromná gynekológia Bratislava má mnoho benefitov
Vyšetrenie v súkromnej gynekologickej ambulancii

Gynekologické vyšetrenie celkom určite nepatrí medzi tie najobľúbenejšie, no zanedbať ho nemožno a má podstatný význam pre celkové zdravie a komfort každej ženy. Návšteva súkromnej gynekológie v Bratislave totižto môže diagnostikovať rôzne ochorenia, poruchy či problém už v zárodku, prípadne im pomôcť pri ich aktívnom predchádzaní. Včasné odhalenie takýchto komplikácií sa môže nemalou mierou podpísať pod zvýšenie pravdepodobnosti ich odstránenia. Súkromná gynekológia v Bratislave považuje za veľmi dôležitú práve prvú návštevu tejto ordinácie, ktorá býva často stanovená pri dovŕšení 18 r. života mladej ženy. Nezriedka prvá návšteva nastane v praxi i skôr a rozsah vyšetrenia závisí od dôvodu návštevy. Pod gynekologickým vyšetrením by si najmä pacientka pred prvou návštevou mala predstaviť najmä endoskopické, fyziologické, laboratórne a zobrazovacie vyšetrenie, ktoré je zameraná na ženskú pohlavnú sústavu. Len máloktorá žena sa opováži zanedbať preventívnu prehliadku u zubára. Návšteva súkromnej gynekológie v Bratislave by však mala byť z hľadiska priorít ešte vyššie. Pri nedodržiavaní harmonogramu návštev sa zvyšuje riziko gynekologických komplikácií. Gynekológ počas vyšetrenia nevykonáva len konkrétne úkony. Súčasťou je taktiež anamnéza, pod ktorou si možno predstaviť odhalenie súčasného subjektívneho stavu ženy. Ako sme spomínali vyššie, tak počas menštruácie sa gynekologické vyšetrenia štandardne nevykonávajú, ideálnym je však prvý týždeň po jej ukončení. Pokiaľ nemáte jasno v dôvodoch potrebných na návštevu gynekologickej ordinácie, tak spomenieme tie najčastejšie. Okrem 18 r. života je to tiež pravidelné kontrolovanie reprodukčnej a pohlavnej sústavy každej ženy a taktiež veľmi významná prevencia. Ordináciu je rozhodne potrebné navštíviť pri výskyte príznakov typických pre pohlavné alebo gynekologické ochorenie. Pomerne častou kategóriu návštev sú tie, pri ktorých je dôvodom nepravidelná menštruácia, predpísanie antikoncepcie alebo potrebné konzultovanie rôznych otázok. Bližšie informácie o gynekologickom vyšetrení nájdete na webovej stránke https://www.womancare.eu/.