Jistič a jeho velikosti

Víte, jak funguje jistič a proč je vhodné si vybrat kvalitní produkt?

Posted by

Ochrana zdraví či majetku při práci je nesmírně důležitá a platí to, zda jsme doma nebo v práci. Všude musíme dodržovat určité zásady, abychom měli jistotu, že jsme chráněni my i majetek. Jelikož člověk využívá dennodenně elektřinu, používá různé spotřebiče při práci v kuchyni, při úklidu nebo jen při relaxaci, tak je třeba, aby elektrika byla udělána správně, protože může se cokoli stát. Všechny komponenty musí být kvalitní, certifikované a musí být namontovány odborníkem, tedy v tomto případě elektrikářem. K ochraně vašeho zdraví či majetku slouží i jistič. Víte, co je jistič, k čemu se používá? Pokud ne, více se dočtete v článku.

Aby jistič správně fungoval, musíte mít kvalitní produkt a musí být zapojen elektrikářem

Jistič v různých provedeních
Funkce jističe

Jistič je zařízení, které slouží k odpojení elektrického proudu v případě, že by do elektrického obvodu šlo více proudu než by mělo. Jistič se jednoduše odpojí a nedovolí, aby se například do spotřebiče dostalo více proudu, což by způsobilo úraz případně i požár. Když se jistič vypne, tak jej umíte jednoduše opětovně zapnout a bude si plnit svou funkci i nadále a nemusíte ho vůbec vyměňovat. Kvalita jističů je v tomto případě velmi důležitá a také správnost zapojení jističe je také důležitá. Pokud by cokoliv nebylo v pořádku, nebylo by správně zapojeno nebo jistič by nebyl kvalitní, neplnil bys svůj úkol a vy, vaše zdraví či majetek by byly ohroženy. Přece někdo nechce riskovat a být v ohrožení dokonce i života. Pokud se nevyznáte v elektrice, nemáte zkušenosti, určitě zapojení jističe svěřte do rukou elektrikáře a nepohrávejte si s myšlenkou zapojit jistič svépomocí, protože nemusel by se odpojit, pokud by obvodem šel větší proud než by měl. Na trhu jsou dostupné mnohé jističe a pokud nevíte, jak si je vybrat, může to být problém. Při výběru je třeba zvažovat a brát v úvahu mnohé faktory. Například počet pólů, velikosti nominálního proudu, musíte vědět, jaký jistič si vybrat na základě proudu a podobně. Pokud potřebujete kvalitní jistič, který vám namontuje certifikovaný elektrikář, navštivte webovou stránku firmy https://www.legrand.cz/. Vy budete mít záruku, že si vyberete z nabídky kvalitních produktů, které splňují všechny normy. Chraňte sebe, své blízké a svůj majetek!