Zberatelske mince a ich hodnota po rokoch

Zberateľské mince – dlhodobá investícia

Posted by

Drahé kovy – zlato aj striebro – nás sprevádzajú od nepamäti. Používali sa v šperkárstve a určitú dobu aj ako platidlo. Vyrábali sa z nich mince, či dukáty. Sú to kovy, ktoré si zachovávajú svoju skutočnú hodnotu. Postupom času sa tieto kovy nahrádzali lacnejšími a zlato sa používalo len na krytie hodnoty peňazí. Striebro aj zlato ako kovy majú výborné fyzikálne vlastnosti. Sú odolné, dobre prenosné aj ľahko deliteľné. V porovnaní so zlatom je striebro v súčasnosti veľmi žiaduci kov využiteľný v priemysle. Hodnota peňazí je v súčasnej dobe neistá. Ako najlepší spôsob uchovania hodnoty peňazí je dobrá investícia do kúpy fyzického zlata alebo striebra. Je to investícia, ktorá hodnotu peňazí uchová pre ďalšie generácie. V tomto prípade sú dve možnosti investície. Prvou sú zberateľské mince a druhou sú tehličky. Zberatelske mince aj tehličky je možné kúpiť zlaté aj strieborné.

Hmotnosť a forma zberateľských mincí a tehličiek

Zberatelske mince a ich forma
Kúpa zberateľských mincí

Investičné zberateľské mince je možné zakúpiť s rôznou nominálnou hodnotou. Cena závisí od váhy a veľkosti mince. V tomto prípade je možné mince zakúpiť s najrôznejšími podobizňami. V tomto prípade nemusia mať len hodnotu drahého kovu ale aj zberateľskú. Na minciach môžu byť zobrazené rôzne historické udalosti, historické osobnosti, znamenia zverokruhu, mená. Mince je možné zakúpiť aj ako darček. Nakoľko striebro je lacnejší kov, je dostupné asi pre každého. A tehličky je možné zakúpiť v rôznej hodnote a váhe. Mince aj tehličky sú vyrábané v svetoznámych rafinériách, ktoré zodpovedajú svetovému štandardu. Vo svete je ich hmotnosť vyjadrovaná v unciach, označovaná ako OZ. V Európe sú označované v gramoch. Každý výrobok dostane doklad autenticity, na ktorom sú uvedené údaje ako logo dodávateľa, rafinéria, unikátne číslo, rýdzosť a váha. Kúpa zberateľských mincí je dlhodobou investíciou, ktorú neoľutujete. Neslúži na krátkodobú investíciu pre niekoho, kto si predstavuje zhodnotenie svojich peňazí tak povediac z večera do rána. Naopak. Je to dlhodobá investícia, ktorú ocení nasledujúca generácia. Zlato aj striebro sú drahé kovy, ktoré  nepodliehajú opotrebeniu. V malom objeme koncentrujú značnú hodnotu. Pre viac informácií navštívte nasledujúcu stránku a dozviete sa viac: https://zlatypristav.sk/kategoria-produktu/mince/