Znalecky posudok Bratislava pre vaše potreby

Znalecký posudok Bratislava – prvý krôčik k vlastnej nehnuteľnosti

Posted by

Snívate o vlastnej nehnuteľnosti? O vlastnom byte, dome, pozemku? O miestečku, ktoré bude iba vaše a nemusíte viac platiť nájom, teda peniaze naviac? Ak ste sa rozhodli investovať a budete brať úver, určite budete potrebovať znalecky posudok Bratislava. Pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti platí základné pravidlo: každý chce kúpiť, či predať za – pre neho – najlepšiu cenu. Kupujúci čo najnižšiu a predávajúci pochopiteľne za najvyššiu. Znalecký posudok Bratislava budete potrebovať aj v tom prípade, že vybavujete dedičské konanie a potrebujete ohodnotiť nehnuteľnosť.

Kedy budete potrebovať znalecký posudok

Znalecky posudok Bratislava od profesionálov
Potreba znaleckého posudku v Bratislave

Znalecký posudok Bratislava teda popisuje objektívnu trhovú cenu nehnuteľnosti. No a tú najpresnejšie podľa vopred určených pravidiel určuje súdny znalec v odbore stavebníctvo. Znalci sú zapísaní v registri znalcov, ktoré vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Súdni znalci musia pred zápisom do registra splniť viacero podmienok. V prvom rade sa musia preukázať ukončeným odborným požadovaným  vzdelaním, praxou v danom odbore a vykonaním skúšky na ministerstve alebo inom ministerstvom poverenom znaleckom ústave. Ale existuje aj súkromný znalecký posudok. Najčastejšie sa znalecký posudok vypracováva v prípade kúpy nehnuteľnosti prostredníctvom hypotéky. Práve v akomto prípade potrebuje banka poznať reálnu cenu nehnuteľnosti, ktorou za ňu kupujúci ručí. O znalecký posudok je záujem taktiež aj v prípade dedičského konania kedy notár potrebuje vedieť trhovú cenu nehnuteľného alebo hnuteľného majetku a podľa nej vyrátať zaplatenú čiastku dedičského konania.

Ako sa ráta trhová cena nehnuteľnosti

Pri hodnotení ceny nehnuteľnosti znalec v prvom rade vychádza z lokality. Tá tvorí väčšiu časť ceny. Ceny nehnuteľností sú vyššie v mestách ako na dedinách, vyššie vo veľkých mestách ako v menších, väčšia v intraviláne ako v okrajových častiach mesta. Do posudku sa zahŕňa aj poloha, veľkosť pozemku prislúchajúceho k nehnuteľnosti. Pri znaleckom posudku Bratislava sa hodnotí vek nehnuteľnosti, opotrebenie, technický stav,  modernizované časti nehnuteľnosti – ako vymenené okná, dvere, stav strechy, zateplenie a podobne. V posudku sa neberie do úvahy interiérové vybavenie.  Znalec berie do úvahy aj iné nehnuteľnosti. Teda porovnáva cenu nehnuteľnosti s inými podobnými . Ale aj prípadné iné výnosy, ktoré môže nehnuteľnosť priniesť. V prípade, že vás táto téma zaujala a máte záujem o vypracovanie znaleckého posudku Bratislava kliknite na:  https://www.dobra-stavba.sk/