Dotacie na fotovoltaiku, ktoré pochádzajú predovšetkým od vládnych agentúr, môžete získať aj vy a prezradíme vám, ako na to.

Dotácie na fotovoltaiku a ako ich získať

Posted by

Pochopenie fotovoltaických dotácií zahŕňa pochopenie toho, ako môžu finančné mechanizmy pomôcť pri zvyšovaní cenovej dostupnosti a prístupnosti technológií solárnej energie. Dotacie na fotovoltaiku, ktoré pochádzajú predovšetkým od vládnych agentúr, podporujú šírenie solárnej energie tým, že znižujú náklady na inštaláciu a používanie v sektore domácností aj v komerčnom sektore.

Oplatí sa fotovoltaika aj v roku 2023? | ServisProfi

Táto finančná pomoc môže mať formu daňových úľav, grantov, zliav alebo pôžičiek. Dve hlavné dotácie v Spojených štátoch sú federálny investičný daňový úver (ITC) a certifikáty solárnej obnoviteľnej energie (SREC). Získanie týchto dotácií zahŕňa jednoduchý proces. ITC umožňuje majiteľom nehnuteľností odpočítať si časť nákladov na solárnu energiu z dane z príjmu. Tento daňový úver môže výrazne znížiť náklady na solárny fotovoltický (FV) systém. Na druhej strane systém SREC umožňuje výrobcovi solárnej energie predávať certifikáty za každých tisíc vyrobených kilowatthodín. Na získanie prístupu k týmto dotáciám by mali majitelia nehnuteľností dodržiavať všetky federálne, štátne a miestne zákony o solárnej energii a zabezpečiť si príslušné povolenia na inštaláciu a prevádzku solárneho systému. Je dôležité preskúmať a pochopiť rôzne dotácie dostupné v danom regióne, pretože sa značne líšia. Predtým, ako sa zaviažete k takejto investícii, je vhodné poradiť sa s energetickými poradcami, inštalatérmi solárnych zariadení alebo odborníkmi v oblasti solárnej energie, aby ste z týchto dotácií mali čo najväčší úžitok.

Kroky na získanie dotácií na fotovoltaiku

Získanie dotácií na fotovoltaický systém môže pomôcť kompenzovať počiatočné náklady na inštaláciu a nastavenie riešenia obnoviteľnej energie. Prvým krokom k zabezpečeniu týchto podpôr je dôkladný prieskum typov dotácií dostupných pre fotovoltiku vo vašom regióne. Môže ísť o národné programy, štátne stimuly, daňové úľavy a úvery na zelenú energiu. Po identifikácii dostupných programov je ďalším krokom pochopenie kritérií oprávnenosti. Zvyčajne môžu zahŕňať veľkosť a typ fotovoltického systému, geografickú polohu a typ nehnuteľnosti. Tretím krokom je príprava a podanie žiadosti. Niektoré programy môžu vyžadovať, aby predloženie žiadosti obsahovalo podrobný plán fotovoltického systému, odhad nákladov a časový harmonogram inštalácie. Uistite sa, že sú všetky časti presne vyplnené a že sú priložené všetky požadované dokumenty. Proces predkladania môže byť v závislosti od programu online alebo offline. Ďalej pravidelne sledujte stav spracovania vašej žiadosti a v prípade požiadavky na doplňujúce informácie okamžite reagujte. Urýchlite tým proces a zvýšite svoje šance na získanie dotácie. Nakoniec, ak je vaša žiadosť schválená, uistite sa, že dodržiavate predpisy programu, aby ste mohli naďalej dostávať výhody. Tieto kroky vás vybavia potrebnými pokynmi na efektívne zabezpečenie dotácií pre váš fotovoltický systém.