Profesionálne kladenie zamkovej dlazby

Kladenie zámkovej dlažby – rýchlo, kvalitne a profesionálne

Posted by

Kladenie zámkovej dlažby sa rieši až na záver, po vykonaní všetkých rekonštrukčných prác, či prác, ktoré súvisia s výstavbou domu, po vyrovnaní pozemku a odstránení všetkého nepotrebného stavebného materiálu. Kladenie zamkovej dlazby sa nezaobíde bez dodržania základného pracovného postupu. Vo všeobecnosti sa hovorí, že dlažba je len taká dobrá ako dobre je urobený podklad. Takže je mimoriadne dôležité túto činnosť prenechať odborníkom, ktorí ju vykonajú tak, aby mala dlhú životnosť. Zámkovú dlažbu je možné pri novostavbách položiť aj v bezprostrednej blízkosti domu, s tým že nebude mať len funkciu pochôdznych chodníkov ale bude slúžiť aj ako dažďový chodník. Ten má za úlohu odvádzať prebytočnú vodu od domu a tým zabraňuje vlhnutiu základov.

Pochôdzna, pojazdná alebo dlažba plniaca funkciu dažďového chodníka

Cenovo dostupné kladenie zamkovej dlazby
Jednotlivé kroky pri kladení zámkovej dlažby je potrebné dodržať

V minulosti sa dažďové chodníky riešili vyliatím betónu v okolí domu vo vzdialenosti cca 10 – 15 cm. Postupom času tento postup prišiel ako neúčinný, lebo celá stavba postupne a pomaly sadá a tým sa betón popraskal, oddelil od domu a neskôr sa medzi ne nasiali rôzne trávy a prestal plniť svoju pôvodnú funkciu. Teraz sa na tento účel využíva geofólia a kamenný násyp, prípadne chodník zo zámkovej dlažby. V tomto prípade však kladenie zámkovej dlažby nie je jednoduché. Je potrebné dodržanie presného  postupu, ktorý pozostáva z určitého sklonu výkopovej jamy a následne v takomto sklone aj zabezpečenie násypu kamennej drviny rôznej frakcie v rôznych vrstvách. Takýmto spôsobom bude voda od základov domu účinne odvádzaná. Pri pochôdznych či pojazdných chodníkoch je to trošku inak. V tomto prípade je potrebné vykopanie základovej jamy s rovnakou hĺbkou, do ktorej sa nasype niekoľko vrstiev kamennej drviny s rôznou hrúbkou. Tá sa vyrovná vibračnou doskou, vysype pieskom a následne sa ukladá dlažba. Na okraje dlažby sa používajú trávnikové kamenné obruby, aby si dlažba udržala svoj tvar. Po uložení dlažby sa opakovane spevní vibračnou doskou s gumovou vrstvou aby sa dlažba nepoškodila. V súčasnosti je už na trhu veľký výber rôznych druhov, či už farebného prevedenia, tvarov a veľkostí, zámkovej dlažby. Je potrebné ju zabezpečiť aj podľa predpokladaného zaťaženia. Viac informácií získate na nasledujúcej internetovej stránke: https://www.polozime.sk/.