Odborné krtkovanie Bratislava

Krtkovanie v Bratislave – čistenie (nielen) kanalizácie v Západoslovenskom kraji

Posted by

Krtkovanie je čistenie kanalizačného potrubia. Môže byť vykonávané dvomi spôsobmi: vysokotlakovým čistením a elektromechanickým čistením. Vysokotlakové krtkovanie Bratislava je najlepším a profesionálne najčastejšie využívaným spôsobom čistenia. Je možné ho realizovať v domoch, bytoch, v kanalizačných rozvodoch, revíznych šachtách, trativodoch ale aj v menších častiach kanalizácie ako sú podlahové guličky, sifóny, odpad z pisoárov a podobne. Ako  už názov napovedá, prebieha vysokotlakovým zariadením, ktoré pracuje pri maximálnom tlaku až do 200 barov. Vzhľadom k tomu, že sa využíva len vysoký tlak vody, možno ho považovať za 100% ekologické. Pri čistení sa využívajú rôzne typy hlavíc a trysiek, pomocou ktorých sa dôkladne vyčistí nahromadený kal a usadeniny na stenách potrubia, čím sa zabezpečí opätovná funkčnosť celého potrubia. Druhou možnosťou je elektromechanické čistenie. Tento druh sa využíva tam, kde nie je možné vysokotlakové čistenie. Je realizované rotáciou špirály s rôznymi druhmi a veľkosťami nadstavcov v kanalizačnom potrubí. Krtkovanie Bratislava je využívané na prevenciu, represiu, zisťovanie poškodených častí kanalizácie, trasovanie potrubia – určenie miest kadiaľ kanalizácia vedie ale aj na iné čistenie, nielen kanalizačné.

Monitoring a diagnostika kanalizačných potrubí

Krtkovanie Bratislava a jeho proces
Pomoc pri krtkovaní v Bratislave

Monitoring a diagnostika pri krtkovaní Bratislava je vykonávaná pomocou malých kamier, ktoré prejdú priamo kanalizáciou a zaznamenávajú cestu v kanalizačnom potrubí. Záznamy sa následne ukladajú do zaznamenávacieho média vo formáte MP4, takže zákazník ho môže opakovane prehrať. Na určenie defektov potrubia slúži sonda a zaznamenávacie zariadenie. Kým sonda prechádza priamo potrubím, na povrchu pracuje pracovník s lokalizačným zariadením a presne určí miesto poškodenia, prípadne vyznačí cestu vedenia kanalizácie. Takýmto spôsobom sa veľmi jednoducho objavia defekty na kanalizácia v prípade potreby je možné oprava práve poškodenej časti.

Iné možnosti vysokotlakového čistenia

Vysokotlakové čistenie však nie je určené výlučne na kanalizácie. Čoraz častejšie je využívané na čistenie hrobov, striech, áut, grafitov z fasád domov, plotov rôznych druhov – kamenného, betónového a podobne. Krtkovanie Bratislava nie je využívané len pri haváriách. Často je využívané aj preventívne, na zistenie aktuálneho stavu kanalizácie. Kal a nečistoty sa dajú ľahko vopred odstrániť a tak, hlavne pri staršej kanalizácii, veľmi jednoducho predídete havarijnému stavu. Pre viac informácií kliknite na nasledujúcu adresu a dozviete sa viac:  https://www.top-krtkovanie.sk/.