Spoľahlivá rekonštrukcia bytu Bratislava

Rekonštrukcia bytu v Bratislave kvalitne, plynule a s najlepšími odborníkmi

Posted by

Ak uvažujete o kúpe bytu, ktorý nie je súčasťou novostavby, časom prídete k tomu, že bude potrebovať rekonštrukciu. V tom lepšom  prípade sa byt rozhodnete rekonštruovať hneď po kúpe. Rekonštrukcia bytu Bratislava je preto výhodnejšia pred tým ako sa nasťahujete, lebo môže prebehnúť rýchlejšie, nemusíte riešiť prach a hluk od robotníkov, pracovníci môžu robiť aj v podvečerných hodinách ak to nebude prekážať susedom, môžete ju realizovať na kľúč. Teda vyberiete potrebný materiál a firma sa už o všetko ostatné postará.

Na čo by ste sa mali pripraviť?

Odborná rekonštrukcia bytu Bratislava
Cena za rekonštrukciu bytu v Bratislave

Ako by mala rekonštrukcia bytu Bratislava prebiehať?  Na čo sa zamerať? Čo nezabudnúť? Ak sa rozhodnete realizovať rekonštrukciu v prvom rade začnite vybavení potrebných dokumentov. V prípade, že tak neurobíte, vystavujete sa hrozbe uloženia sankcie. Ak sa v rámci rekonštrukcie rozhodnete aj o zmenu či presúvanie priečok v byte, určite si prizvite statika, ktorý vám vypracuje statický posudok. V prípade, že tak neurobíte a rozhodnete sa o zrušenie priečky môže dôjsť k narušeniu statiky. Tento posudok budete potrebovať aj ako podklad na stavebný úrad. Ak by ste však len menili jadro, bude stačiť ohlásenie stavby na príslušnom stavebnom úrade. K ohláseniu sa prikladá aj jednoduchý nákres od stavbára k posúdeniu nových priečok. Príslušný stavebný úrad podľa rozsahu rekonštrukcie  zhodnotí, či stačí ohlasovacia povinnosť alebo bude potrebné stavebné povolenie.

Rekonštrukcia postupne odborníkmi z jednej firmy

Po vybavení potrebnej dokumentácie budete riešiť rozhodnutie, či rekonštrukciu bytu Bratislava prenecháte jednej firme, ktorá urobí všetko naraz, alebo oslovíte viacerých odborníkov, ktorí si jednotlivo urobia svoju robotu – teda murára, vodára, elektrikára, dlaždiča atď. V tomto prípade je ideálne tzv. riešenie „všetko pod jednou strechou“. Ak budete hľadať a pozývať remeselníkov jednotlivo, zrejme to bude finančne výhodnejšie ale práce sa budú predlžovať. Robotu nemôžu robiť všetci naraz. Teda bude potrebné ich hľadať a pozývať s určitou nadväznosťou. Niektorá práca sa môže predĺžiť a ďalší remeselník už bude v tom čase sľúbený niekde inde. Takže pri rozsiahlej rekonštrukcii bytu Bratislava je lepšie osloviť firmu, ktorá urobí všetko naraz. Má k dispozícii remeselníkov, ktorí majú určitú následnosť a vedia si robotu zorganizovať tak, aby plynule pokračovali. Ak takúto firmu hľadáte, navštívte nasledujúcu stránku a vyžiadajte si cenovú ponuku. Určite budete spokojný: https://www.moja-rekonstrukcia.sk/.